Web App dém lukamdémpé molíktag

PWA Instruction
  • iOS do Safari browsar dém moge:tog odokké Website do:pé gíto
  • Méyonsukosok ní:to
  • Menudém ní:lento odokké Okum tamkando Isedlíkko
  • Okum tamkankodo App dém ilíkpé Isedkodok ní:to.
  • Anupé isednam App dém nok Okum tamkandokkém moge:to
  • Asudoko Toya:to tamkandém moge:pé.